Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Nauki o Ziemi

Czasopisma polskie

Acta Geologica Polonica + Strona główna
Annales Societatis Geologorum Poloniae + Strona główna
Polish Polar Research + Strona główna

Czasopisma zagraniczne

Acta Geologica Slovaca (AGEOS) + Najnowszy numer
Acta Montanistica Slovaca + Spisy treści
Baltica + Spisy treści
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana + Strona główna (język hiszpański)
Bulletin of the Geological Society of Denmark + Spisy treści
Bulletin of the Geological Society of Finland + Strona główna
Comunicações Geológicas + Aktualny numer
Current Research in Earth Sciences + Spisy treści
E&G – Quaternary Science Journal + Najnowsze numry
e-Journal Earth Science India + Strona główna
Earth Sciences Research Journal (ESRJ) + Najnowszy numer
Estonian Journal of Earth Sciences + Strona główna
Estudios Geológicos + Aktualny numer
Geodiversitas + Aktualny mumer
Geologia USP: Série Científica + Spisy treści
Geologica Acta + Spisy treści
Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin + Spis tytułów
International Journal of Speleology + Najnowszy numer (Online First)
Journal of Earth System Science + Aktualny numer
Journal of Iberian Geology + Aktualny numer
Journal of Spatial Hydrology + Spisy treści
Open Geology Journal + Spisy treści
Open Mineralogy Journal + Spisy treści
Polarforschung + Spis treści
Estonian Journal of Earth Sciences + Strona główna
Revista de Biologia e Ciências da Terra + Spisy treści
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas (RMCG) + Strona główna
Sedimentary Record + Wszystkie numery i wydania
Turkish Journal of Earth Sciences + Spisy treści

Źródła referencyjne

Dane do map DEM (Digital Elevation Model) +

Dane może pobierać nieodpłatnie każdy, kto bada zagadnienia katastrof naturalnych, zdrowia, energii, klimatu, pogody, ekosystemu, rolnictwa i zróżnicowania biologicznego.
Zasady działania czujnika ASTER (na satelicie Earth).
Wyszukiwanie zbiorów danych. Podręcznik wyszukiwania.

 

Bazy danych

Jednolite dane o zjawisku zakwaszenia oceanów w PANGEA + w załączniku

Galerie ilustracji

Ilustracje klimatu Ziemi