Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Technologie

Czasopisma zagraniczne

Advanced Materials Letters + Aktualny numer
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis (BCREC) + Strona główna
Carbon - Science and Technology + Spisy treści
Ceramics-Silikáty + Strona główna
Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ) + Strona główna i spisy treści
Diffusion Fundamentals + Strona główna
Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE ) + Spisy treści
Acta Chimica Slovenica + Spisy treści

Informatyka i telekomunikacja

Advances in Information Mining + Spisy treści
Academy Publisher + Patrz lista proceedings
SERSC: Science & Engineering Research Support soCiety + Lista czasopism
International Journal of Computer Applications + Strona główna