Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Wilting of Bell Pepper (Capsicum annuum L.) Causal Organism Isolation and a Successful Control Approach

An experiment was conducted at “Green House Project Farm”, Watagoda, Sri Lanka from April 2011 up to August 2011 to identify the causal organisms and suggest an integrated control approach for wilting of bell pepper plants in green houses. Pathogens were isolated from infected plant parts and soil media. Six media treatment methods including Carbendazim only, Metham Sodium only, Plastic potted, Thiram and Carbendazim alternatively, Thiram only and Steam, each with two levels of irrigation including full and half irrigated were tested in field in a seven in to two factorial RCBD design. Statistical analysis of data was done by Minitab 15. Under stereo microscopic observation Fusarium spp., Pythium spp. and Phytophthora spp. were the prominent pathogenic species. Oomycetes (Pythium spp. and Phytophthora spp.) were significantly detected in the roots and fungi Fusarium spp. were detected in stem parts and soil. It was appeared that the primary infection of Pythium spp. and Phytophthora spp. killed the root cells resulting root rot. Secondary infection of Fusarium spp. through broken root cells develops up to the stem and above ground parts, hindering the vascular flow and finally causing withering of the plant in green houses. The lowest wilt percentage was recorded in Metham and Steamed treated plants. The successful media sterilization was by Steaming and followed by Metham. Irrigation levels were not significantly correlated with plant wilting. However, the results of the study suggested that wilt suppression could be achieved by placing the steam treated plants disconnecting the contact with ground.

Asian Journal of Plant Pathology 2011/12/11 - 09:52 Czytaj