Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Why Neoliberals Could be Allies in the Fight Against Income Management

By Don Arthur. Social democratic critics of the Australian government's income management policy often argue that the policy is driven by the philosophy of neoliberalism -- as espoused by thinkers such as Milton Friedman. But were Friedman alive today, it is almost certain he would oppose income management, as a wasteful and ineffective violation of individual liberty. In fact, Australia's so-called neoliberal think tanks have done little to promote the kind of reforms that Friedman supported. Instead they have pushed for conservative policies that direct increasing amounts of money and effort into controlling the lives of people on income support. In a fight against income management, might neoliberals be potential allies for social democrats?

Australian Review of Public Affairs 2013/11/22 - 12:15 Czytaj