Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Understanding quantum confinement in nanowires: basics, applications and possible laws

A comprehensive investigation of quantum confinement in nanowires has been carried out. Though
applied to silicon nanowires (SiNWs), it is general and applicable to all nanowires. Fundamentals
and applications of quantum confinement in nanowires and possible laws obeyed by these nanowires,
have been investigated. These laws may serve as backbones of nanowire science and technology. The
relationship between energy band gap and nanowire diameter has been studied. This relationship
appears to be universal. A thorough review indicates that the first principles results for quantum
confinement vary widely. The possible cause of this variation has been examined. Surface passivation
and surface reconstruction of nanowires have been elucidated. It has been found that quantum
confinement owes its origin to surface strain resulting from surface passivation and surface
reconstruction and hence thin nanowires may actually be crystalline-core/amorphous-shell (c-Si/a-Si)
nanowires. Experimental...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/25 - 13:04 Czytaj