Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Treatment of a Lymphocele after Endovascular Aortic Aneurysm Repair: a Case Report

Yoen T.K. van der Linden, Koop Bosscha and Olivier H.J. Koning. Volume 2014 (2014), Article ID 478028, International Journal of Case Reports in Medicine, 5 pages. Abstract: A lymphocele is one of the known postoperative complications after surgery in the inguinal region, like lymph node resections and vascular cannulation. No standardized treatment is defined. We report a case of a patient with a lymphocele after endovascular aortic aneurysm repair and a review of the applicable literature. After an initial non operative policy, exploration using an intradermal injection of isosulfan blue dye in the webspace between digitus 1 and 2 of the ipsilateral foot leads to the identification of the lymphatic leak. Ligation of the leak and excision of the remaining lymphocele resolved the problem for this patient.

Czasopisma z IBIMA Publishing 2014/07/16 - 15:04 Czytaj