Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Towards a Framework for Heterogeneous Models Matching

The overall goal of our approach is to relate models of a given domain that
are created by different actors and thus are generally heterogeneous that is,
described in different DSL (Domain Specific Languages). Instead of building
a single global model, we propose to organize the different source models as
a network of models which provides a global view of the system through a virtual
global model. The matching of these models is done in a shared model of correspondences.
We focus in this study on the elaboration of the model of correspondences, through
a transformation called “refine”.
The approach is illustrated by a representative use case (a Bug Tracking System)
and supported by a modeling tool called HMS (Heterogeneous Matching Suite).

Journal of Software Engineering 2014/04/14 - 09:14 Czytaj