Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Thin-Film Bipolar Transistors on Recrystallized Polycrystalline Silicon Without Impurity Doped Junctions: Proposal and Investigation

Kanika Nadda, M. Jagadesh KumarA lateral polysilicon Bipolar Charge Plasma Transistor
(poly-Si BCPT) on undoped recrystallized polycrystalline silicon which is
compatible with the thin-film field effect transistor (TFT) fabrication is
reported in this paper. Using calibrated two-dimensional device simulation,
the ... [J. Display Technol. 10, 590-594 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/06/23 - 23:39 Czytaj