Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

STUDY OF DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF FUSED DEPOSITION MODELLING PROCESSED ULTEM MATERIAL

Fused Deposition Modelling (FDM), a renowned Rapid Prototyping (RP) process, has been successfully implemented in several industries to fabricate concept models and prototypes for rapid manufacturing. This study furnishes terse notes about the material damping properties of FDM made ULTEM samples considering the effect of FDM process parameters. Dynamic Mechanical Analysis (DMA) is carried out using DMA 2980 equipment to study the dynamic response of the FDM material subjected to single cantilever loading under periodic stress. Three FDM process parameters namely Build Style, Raster Width and Raster Angle were contemplated. ULTEM parts are fabricated using solid normal build style and three values each of raster width and raster angle. DMA is performed with temperature sweep at three different fixed frequencies of 1, 50 and 100 Hz. Results were obtained for dynamic properties such as Maximum Storage Modulus, Maximum Loss Modulus, Maximum Tan Delta and Maximum Complex Viscosity. The present work discusses the effect of increasing the frequencies and temperature on FDM made ULTEM samples using different FDM process parameters.