Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The Studies about Phonological Deficit Theory in Children with Developmental Dyslexia: Review

Problem statement: Developmental Dyslexia (DD) or Reading Disability (RD) that was part of a larger heterogeneous group of learning disorders and characterized by unexpected problems in academic performance, despite average intelligence. Approach: Current opinions on the biological basis of dyslexia pointed to problems with phonological processing deficits with resulting poor phonemic awareness. Though there was much support for this hypothesis in the scientific literature, there remained an ongoing debate as to whether the core deficit was in fact a more general information processing problem that involves phonological awareness, phonological short-term memory, phonological re/de-coding Rapid Automatized Naming (RAN). Results: Also double deficit hypothesis proposed that the dyslexic children impaired in word-identification accuracy or exhibiting slowly word decoding profile. Conclusion/Recommendations: The aim of this review was to present some of the most exciting researches on DD in the domains of phonological deficit theory that those will help future studies to follow.

American Journal of Neuroscience 2011/01/11 - 03:46 Czytaj