Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

SLAM and Path Planning of Mobile Robot Using DSmT

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) and path planning are two important research directions in the field of robotics. How to explore an entirely unknown dynamic environment efficiently is a difficult problem for intelligent mobile robots. In this study, a new method of information fusion i.e. DSmT (Dezert-Smarandache Theory) which is an extension of DST (Dempster-Shafer Theory) is introduced to deal with high conflicting and uncertain information and then multi-agent robot system with GREM (Generalized Evidence Reasoning Machine) based on DSmT is presented for mobile robot’s SLAM and efficiently planning smooth paths in unknown dynamic environment. The single robot is treated as a multi-agent system and the corresponding architecture combined with cooperative control is constructed. Considering the characteristics of sonar sensor, the grid map method is adopted and a sonar sensor mathematical model is constructed based on DSmT. Meanwhile a few of gbbaf (general basic belief assignment functions) are constructed for fusion. In order to make the A* algorithm which is the classical method for the global path planning suitable for local path planning, safety guard district search method and an optimizing approach for searched paths are proposed. Finally, SLAM and path planning experiments are carried out with Pioneer 2-DXe mobile robot. The experimental results testify the validity of hybrid DSm (Dezert-Smarandache) model under DSmT framework for fusing imprecise information during map building and also reveal the validity and superiority of the multi-agent system for path planning in unknown dynamic environment.

Journal of Software Engineering 2013/04/30 - 17:57 Czytaj