Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Simulative Software Architecture of P-CDN System with Extendable Interface and Loading Balance Mechanism

The simulative software is the important tool for demonstrating the performances
of the P-CDN. Accompanying with the increasing complexity of the P-CDN, extendibility
and distributed processing based on multiple machines become the basic requirements
of the simulation of the P-CDN. In this study, the simulative software architecture
with hierarchical extendable interfaces is put forward to meet the need of diverse
extending. Meanwhile, the multiple machines based distributed processing is
implemented with the Markov Chain model involved to balance the loading of the
machines. Experimental results indicate the proposed software architecture can
achieve better performance even when the scale of peers is larger.

Journal of Software Engineering 2013/09/06 - 23:06 Czytaj