Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Sharpness Matching in Stereo Images

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 9(2012), no. 4.: When stereo images are captured under less than ideal conditions, there may be inconsistencies between the two images in brightness, contrast, blurring, etc. When stereo matching is performed between the images, these variations can greatly reduce the quality of the resulting depth map. In this paper we propose a method for correcting sharpness variations in stereo image pairs which is performed as a pre-processing step to stereo matching. Our method is based on scaling the 2D discrete cosine transform (DCT) coefficients of both images so that the two images have the same amount of energy in each of a set of frequency bands. Experiments show that applying the proposed correction method can greatly improve the disparity map quality when one image in a stereo pair is more blurred than the other.