Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

SHALE GAS EXTRACTION AND WATER CONSUMPTION IN NORTH CAROLINA: A PRIMER

About 25,000 acres of area underlying the Deep and Dan River Basins in North Carolina has been identified to contain large shale gas reservoirs that could be used for the natural gas production. This study attempted to quantify the impact of potential hydraulic fracturing (or fracking) activities in the existing water resources of North Carolina. Supply and demand analysis was conducted using a water balance approach. Availability of surface water resources was quantified using the streamflow monitoring data of the surrounding area. A general assessment of the water demand for fracking was done using existing literature data and assumptions. Finally, a comparison was made between the water demand due to fracking and the water availability from nearby water sources. The preliminary analysis concluded that the surface water resources of North Caroline will not be affected at all as far as water quantity is concerned. However, whether extracting the shale gas of North Carolina is a good decision or not depends on the complete evaluation of the shale reservoirs and how well environmental impacts can be addressed.