Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Secure and Efficient Mutual User Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks

Authentication is a very significant demand in wireless sensor networks, especially in some critical applications. However, most previous user authentication schemes are always vulnerable and high-power consumption for the resource-constrained WSNs nodes. This study will focus on user authentication by investigating the Park and others’ schemes to identify their demerits. After that, a novel and lightweight mutual user authentication protocol named MUAP is proposed. The analysis and results show that the proposed scheme not only can resist the specific attacks likes Man-In-The-Middle Attack, Impersonation Attack and Message-Alteration Attack but also is better than Kumar and others’ protocols in terms of devices’ computation overhead and communication consumption.

Journal of Software Engineering 2014/05/08 - 18:01 Czytaj