Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Screening of Cowpea Genotypes for Resistance to Macrophomina phaseolina Infection using Two Methods of Inoculation

Five cowpea cultivars, ITO3K -316-1, ITO4K-217-5, IT06K-154-1, IT99K-216-44 and IT03K-369-3, obtained from the International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan were screened for resistance to Macrophomina phaseolina infection using two methods of inoculation viz, pouring of spore/mycelia suspension in the soil and wrapping of inoculum meal around wounded lower stem of the seedlings. Cowpea cultivar ITO4K-217-5 was resistant to the pathogen in both inoculation methods while the other four cowpea cultivars i.e., ITO3K-316-1, IT99K-216-44, ITO6K-154-1 and ITO3K-369-3 showed varying degree of susceptibility to the pathogen in both inoculation methods.

Asian Journal of Plant Pathology 2012/03/21 - 20:58 Czytaj