Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Scale Adaptive Method Based On Quaternion Correlation in Object Tracking

In this paper, we proposed a scale adaptive Kalman filter algorithm based on quaternion correlation of color image. First, Kalman filter is used to estimate the object motion direction. The correlation of object and the searching window image is calculated to get the accurate position of the object. The scale adaptive method is efficient to the situation of object size changing. In order to reduce the influence of illumination, we proposed to use HSV color space instead of RGB color space. Experiments results showed that the algorithm can detect the object correctly even the size and the color of the object changed.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj