Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The Role of Perceived System Quality as Educators’ Motivation to Continue E-learning System Use

This study incorporates perceived system quality into the original expectation-confirmation based information system continuance model in order to investigate the role of perceived system quality in users’ motivation to continue e-learning system use. Our proposed model was tested among university educators (n = 175) who use the popular open-source e-learning system, Moodle. The results reveal that perceived usefulness, confirmation of initial expectations, and perceived system quality significantly affected educators’ satisfaction. In addition, perceived usefulness and satisfaction significantly affected continuance intention. Unexpectedly, no direct association between perceived system quality and continuance intention was found. The determinants of continuance intention explain around 64% of its total variance. The paper finishes with conclusions and implications for future research and practice.