Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The role of muscle synergies in myoelectric control: trends and challenges for simultaneous multifunction control

Myoelectric control is filled with potential to significantly change human–robot interaction due to
the ability to non-invasively measure human motion intent. However, current control schemes have
struggled to achieve the robust performance that is necessary for use in commercial applications. As
demands in myoelectric control trend toward simultaneous multifunctional control, multi-muscle
coordinations, or synergies, play larger roles in the success of the control scheme. Detecting and
refining patterns in muscle activations robust to the high variance and transient changes associated
with surface electromyography is essential for efficient, user-friendly control. This article
reviews the role of muscle synergies in myoelectric control schemes by dissecting each component of
the scheme with respect to associated challenges for achieving robust simultaneous control of
myoelectric interfaces. Electromyography recording details, signal feature extraction, pattern
recognition and m...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/06 - 14:19 Czytaj