Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Review on the Therapeutical Effects of Tea

Tea (from the plant Camellia sinensis) is the most popular beverage next to water, consumed by over two-thirds of the world’s population. About three billion kilograms of tea are produced and consumed yearly. Regular intake of tea is associated with an improved antioxidant status in vivo conditions that may contribute to the lowering risk of certain types of cancer, coronary heart disease, atherosclerosis, stroke, reduced mutagenicity and inflammation, protection against neurodegenerative diseases and increasing insulin sensitivity. Tea may contain alkaloids (caffeine), flavonoids (catechins), phenolic acids (gallic acid, coumaric acid, caffeic acid and chlorogenic acid) and volatile oils (essences). Animal studies have strongly supported the idea of tea being an efficient suppressor of oxidative stress in diabetic animals but human studies have faced inconsistency.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2012/02/14 - 12:33 Czytaj