Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A review on plasma-assisted VLS synthesis of silicon nanowires and radial junction solar cells

Incorporation of nanostructures is a recent trend in the photovoltaic community, aimed at improving
light absorption and consequently cell efficiency. In this regard, semiconductor nanowires provide
an attractive research platform for a new generation of cost-effective and efficient solar cells.
Thanks to their unique geometry, silicon nanowires enhance light trapping and anti-reflection
effects by means of multiple scattering between individual nanowires, and by coupling the light into
confined eigenmodes over a broad range of the solar spectrum. Moreover, radial junction solar cells
built around nanowires decouple the light absorption and carrier collection directions, which allows
for a higher internal field and better carrier collection. Thus, arrays of radial junction solar
cells bring advantages of high efficiency with reduced material amount. This is particularly
attractive for devices based on hydrogenated amorphous and microcrystalline silicon thin films. In
this paper, ...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/11 - 16:34 Czytaj