Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Review on the Medicinally Important Plants of the Family Cucurbitaceae

The family Cucurbitaceae includes a large group of plants which are medicinally valuable. It is a family of about 130 genera and about 800 species. Seeds or fruit parts of some cucurbits are reported to possess purgatives, emetics and antihelmintics properties due to the secondary metabolite cucurbitacin content. A number of compounds of this group have been investigated for their cytotoxic, hepatoprotective, anti-inflammatory and cardiovascular effects. Cucurbitacins constitute a group of diverse triterpenoid substances which are well known for their bitterness and toxicity. They are highly oxygenated, tetracyclic triterpenes containing a cucurbitane skeleton characterized. The cucurbitacins are arbitrarily divided into twelve categories, incorporating cucurbitacins A-T. A lot of work has been done by the researchers throughout the world on various plants of the family Cucurbitaceae. Some of the important plants that have been extensively studied are Momordica charantia, Cucurbita pepo, Cucurbita andreana, Cucurbita ficifolia, Cucumis sativus, Cucumis melo, Citrullus colocynthis, Luffa echinata, Trichosanthes kirilowii, Lagenaria siceraria, Benincasa hispida etc.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2012/02/14 - 12:33 Czytaj