Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Response of Jordanian Tomato Land Races to Fusarium oxysporum F. sp. lycopersici

This study was conducted under green house conditions during summer growing seasons 2010 and 2011, to evaluate the response of 21 Jordanian tomato land races (accessions) against the vascular wilt fungus Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. Accessions were provided by the National Center for Agricultural Research and Extension (NCARE). Inoculation with the fungus was carried out by using the root dip method. Parameters considered in this study were discoloration, yellowing and fresh weight. Both discoloration and yellowing were measured, recorded according to 1-5 scale and their results ranged from 1-3.5, while fresh weight ranged from 33.1-76.5 g for treatments compared with 41.0-98.8 g for controls. Nine out of 21 studied tomato accessions were significantly different from other accessions and appeared to be resistant to the fungus under experimental conditions according to the 1-5 scale. Most of the resistant accessions were from the slow growing lines, while most of the fast growing accessions were susceptible. The study concluded that resistant accessions are promising ones to be used as root stocks for cultivated tomato varieties.

Asian Journal of Plant Pathology 2013/03/21 - 10:37 Czytaj