Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Research on High-availability Distributed Storage Technology Based on K-V Model

This study describes a highly available key-value store Dynamo system. The
system is the part of Amazon’s core business which provides “always-on”
support services. Dynamo’s main advantage is that it is a fully distributed,
no central node of the system and can improve the performance of the system.
It provides three parameters (N, R, W) whose value can be set according to users’
needs. It has the full membership mode, where each node knows its peer bearer
data. In order to provide this service, the Dynamo system using multiple versions
of data and conflict resolutions of the application support solves the data
consistency eventually.

Journal of Software Engineering 2014/05/08 - 18:01 Czytaj