Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Research and Implementation High Availability of ForCES Control Element

The open programmable network element architecture which based on Forwarding
Element (FE) and Control Element (CE) Separation (ForCES) is an important trend
of the next generation network element. How to realize the high availability
and flexibility of the next generation network has presently become the important
research work. This study studied on the high-availability requirement of CE
in detail, including some rules and methods of ensuring backup data and brought
forward the detection mechanism based on the heartbeat which is benefit for
finding out the CE fault. In brief, the contributions are to (a) Analyze and
improve the task of taking over methods between the CEs, (b) Realize this high-availability
overall software architecture on the basis of analysis and studies of above
techniques and (c) Test the high-availability of ForCES CE and the effectiveness
of methods is finally validated by simulations.

Journal of Software Engineering 2014/03/08 - 14:00 Czytaj