Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Real-time Human Motion Capture with Simple Marker Sets and Monocular Video

JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 8(2011), no. 1.: In this paper we present a hybrid method to track human
motions in real-time. With simplified marker
sets and monocular video input, the strength of both
marker-based and marker-free motion capturing are
utilized: A cumbersome marker calibration is avoided
while the robustness of the marker-free tracking is enhanced
by referencing the tracked marker positions.
An improved inverse kinematics solver is employed
for real-time pose estimation. A computer-visionbased
approach is applied to refine the pose estimation
and reduce the ambiguity of the inverse kinematics solutions.
We use this hybrid method to capture typical
table tennis upper body movements in a real-time virtual
reality application.