Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Reading Acquisition and Phonological Awareness: Beyond the Segmental Level

Problem statement: Phonological awareness is a major contributor to reading development. While the literature has primarily focused on the segmental aspect of phonology, suprasegmental information, namely prosody, has been largely underexplored in comparison. Approach: This review focuses on recent behavioral and neuroimaging studies on the development of prosody sensitivity during early childhood and the influence of prosody on reading processes. Results: Overall, the literature highlights the importance of prosodic information, not only during reading acquisition in children, but also during silent reading in skilled readers. This contribution is independent of segmental phonology, but may influence the development of phonological awareness. Conclusion: The current findings open the door to the development of new reading assessment tools that can allow determining whether pre-literacy students are at risk for reading development difficulties.

American Journal of Neuroscience 2012/03/19 - 17:34 Czytaj