Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Quantum squeezed light in gravitational-wave detectors

The field of squeezed states for gravitational-wave (GW) detector enhancement is rapidly maturing.
In this review paper, we provide an analysis of the field circa 2013. We begin by outlining the
concept and description of quantum squeezed states. This is followed by an overview of how quantum
squeezed states can improve GW detection, and the requirements on squeezed states to achieve such
enhancement. Next, an overview of current technology for producing squeezed states, using atoms,
optomechanical methods and nonlinear crystals, is provided. We finally highlight the milestone
squeezing implementation experiments at the GEO600 and LIGO GW detectors.

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/09/06 - 14:19 Czytaj