Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

PREDICTING GROUNDWATER LEVEL USING FOURIER SERIES INTEGRATED WITH LEAST SQUARE ESTIMATION METHOD

Groundwater level data is an important indicator of the availability and distribution of groundwater resources of the region. However, it is difficult to understand the continuous and discrete fluctuations of the groundwater level which is controlled by various factors. This study demonstrated the use of Fourier series integrated with the least square estimation method to predict the groundwater level especially in the case of seasonal-sensitive groundwater fluctuations. It was observed that the designed method was able to model the groundwater-table data, collected at the Hagan Stone Park station in Greensboro, North Carolina, with a fair degree of accuracy with a testing mean square error of 0.0735.