Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Photoelectric Characteristics and Equivalent Circuit Analysis of Flexible Tungsten Oxide Electrochromic Thin Film

Jung-Chuan Chou, Pei-An Ho, Cheng-Jung Yang, Yi-Hung LiaoThe tungsten oxide
$({WO}_{1-x})$
was deposited by cyclic voltammery on indium tin oxide (ITO)/polyethylene
terephthalate (PET) substrate in different deposition cycles. The ... [J. Display Technol. 10, 793-798 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/09/24 - 19:48 Czytaj