Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Phase control of light transmission and reflection based biexciton coherence in a defect dielectric medium

Seyyed Hossein Asadpour, H. Rahimpour SoleimaniPhase control of two weak probe lights’ transmission and reflection based biexciton coherence in a defect dielectric medium doped by four-level GaAs/AlGaAs multiple quantum wells with 15 periods of 17.5 nm GaAs wells and 15 nm Al_0.3Ga_0.7As barriers is theoretically investigated. ... [J. Opt. Soc. Am. A 31, 2223-2231 (2014)]