Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Personas in Uniform: Police Officers as Users of Information Technology

This paper discusses information technology in the contemporary policing context and presents a research approach that aims to capture and describe a multifaceted account of police work. There is a need to further analyze the constitution of the uniformed user and the use environment in this domain. Data from extensive ethnographic fieldwork are analyzed. Personas and scenarios are used in this paper to illustrate the properties and conditions of police work. Evidence from the study suggests that personas and scenarios can make the daily work visible and support the emergent design of information systems in the dialogue between designers and users. The paper concludes that personas and their scenarios provide a richer description of the specifics of a context and a design space. A scenario is used to show characteristic properties and the emergence of work practice in relation to the design of information systems.