Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Performance of Highly Transparent and Stable Zinc Oxide Co-Doped Thin-Film by Aluminum and Ytterbium

Chih-Hsien Cheng, Wei-Lun Hsu, Chun-Jung Lin, Yi-Hao Pai, Gong-Ru LinThe transparent and conductive zinc oxide co-doped by aluminum and ytterbium
(AYZO) is demonstrated. The transmittance of AYZO films in visible region
only changes by less than 1% due to the stability of the suppressed oxygen
vacancies. With the illuminating wavelength red-shifting up to 532 nm, ... [J. Display Technol. 10, 786-792 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/09/24 - 19:48 Czytaj