Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Pensamiento arbitrista y estructuras institucionales en la carrera de Indias (siglo XVII): entre la desincentivación y la represión

El arbitrismo castellano del siglo XVII mostró una gran preocupación por el comercio colonial y, sin embargo, la carrera de Indias participó en la cultura arbitrista de forma moderada. ¿Cómo puede explicarse esta paradoja? Este artículo ofrece como respuesta una argumentación basada en tres ideas: 1) existió una relación contradictoria entre la cultura arbitrista y el aparato institucional de la carrera; 2) esa relación varió a lo largo del siglo XVII: durante las primeras décadas las instituciones desincentivaron el arbitrismo y, durante las últimas, tendieron más a reprimirlo; 3) tal evolución se debe en gran medida al desplazamiento del centro de la Carrera desde Sevilla hasta Cádiz.

Anuario de Estudios Americanos 2014/06/18 - 23:59 Czytaj