Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Pathological Studies of Pyricularia oryzae at Mbe in Cotedivoire and Ouedeme in Benin

Study for the genetic diversity of P. oryzae populations, under natural
inoculation, trapping of virulence races present in ecosystems, was done during
the period of 2008 to 2010 in two countries. One location/country was surveyed
to highlight that resistance genes: Pi1; Pi11; Pi12; Pi19; Pib; Pi20; Pi5; Pi7;
Pia; Pia+Pi19; Pia+Pish; Pif, Pii, Pik, Pik-p, Pish, Pit, Pit, Pita-2, Piz,
Piz-t, Piks at M'be and and those at Ouedeme: Pi1, Pi12, Pi19, Pi1b, Pi3, Pi5,
Pi7, Pia, Pii, Pik, Pi-p, Pit, Pita, Piks incidence. It was shown that they
were overcome by a large proportion of the virulence gene of P. oryzae
population. However, virulence genes that are capable of overcoming resistance
genes: Pi33, Pi5 (t), Pi7, Pi9, Pikh+Pi-1+Pita+Pita, Pik-m ,Pish, Pitta-2, Piz-5,
were absent or rare. These genes were effective against the pathogen population
studied. This study also showed that Pi5 and Pi7, Pikh +Pi-1+Pita+Pita, genes
association which were individually inefficient, has conferred a sustainable
resistance to blast that was observed in Moroberekan and Tetep. This work will
help rice breeders and plant pathologists to select rice varieties with durable
resistance to blast disease.

Asian Journal of Plant Pathology 2014/03/29 - 11:21 Czytaj