Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Passionate Mothering and its Discontents

By Julie Stephens. In a culture anxious about care and dependency, it has become very easy to dismiss maternal attentiveness and nurture as excessive. While in our working lives, no amount of energy and effort expended at work ever seems enough, for mothers, any passionate display of maternal care that displaces the centrality of paid work appears to be "too much". Is it really possible that the social meaning of a woman deliberately "not working" has changed to such an extent that it is seen as bordering on the abnormal?

Australian Review of Public Affairs 2013/02/09 - 00:48 Czytaj