Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Packet Delay Estimation Algorithm Against FIFO Waiting For Asymmetric IEEE 1588 System

Performance in IEEE 1588 synchronization depends on serveral related factors. Among them, the symmetry of packet delay is the most basic one. But most existing networks could not provide symmetry packet delay between master and slave clocks. From research we found that, FIFO waiting during packet transmitting is one of the main reasons that lead the asymmetry. This paper puts forward a packet delay estimation algorithm to select those "lucky packets" which survied from FIFO waiting, attenuating the FIFO waiting effects on IEEE 1588 synchronization. Verified by some meaningful tests, compared with no optimization, in an asymmetric network, the accuracy of packet delay estimation increases almost 25ns with stability increasing almost 2 order, and the accuracy of IEEE 1588 synchronization increases more than one-times with stability increasing almost four-times.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj