Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

P2P Mapper: From User Experiences to Pattern-Based Design

User experience is an umbrella term referring to a collection of information that covers the user’s behavior and interaction with a system. It is observed when the user is actively using a service or interacting with information, includes expectations and perceptions, and is influenced by user characteristics and application or service characteristics. User characteristics include knowledge, experience, personality and demographics. We propose a process and supporting software tool called Persona to Pattern (P2P) Mapper, which guides designers in modeling user experiences and identifying appropriate design patterns. The three-step process is: Persona Creation (a representative persona set is developed), Pattern Selection (behavioral patterns are identified resulting in an ordered list of design patterns for each persona), and Pattern Composition (patterns are used to create a conceptual design). The tool supports the first two steps of the process by providing various automation algorithms for user grouping and pattern selection combined with the benefit of rapid pattern and user information access. Persona and pattern formats are augmented with a set of discrete domain variables to facilitate automation and provide an alternative view on the information. Finally, the P2P Mapper is used in the redesign of two different Bioinformatics applications: a popular website and a visualization tool. The results of the studies demonstrate a significant improvement in the system usability of both applications.