Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Origami-inspired active structures: a synthesis and review

Origami, the ancient art of paper folding, has inspired the design of engineering devices and
structures for decades. The underlying principles of origami are very general, which has led to
applications ranging from cardboard containers to deployable space structures. More recently,
researchers have become interested in the use of active materials (i.e., those that convert various
forms of energy into mechanical work) to effect the desired folding behavior. When used in a
suitable geometry, active materials allow engineers to create self-folding structures. Such
structures are capable of performing folding and/or unfolding operations without being kinematically
manipulated by external forces or moments. This is advantageous for many applications including
space systems, underwater robotics, small scale devices, and self-assembling systems. This article
is a survey and analysis of prior work on active self-folding structures as well as methods and
tools available for the de...

Kolekcje IOP - REVIEWS 2014/08/12 - 05:26 Czytaj