Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Oral Aqueous Green Tea Extract and Acne Vulgaris: A Placebo-Controlled Study

Green tea is an ancient beverage and a famous herbal medicine. Recently, it has been used successfully as a topical preparation in acne patients. The objective of the present study was to examine the effectiveness of oral green tea extract in a group of patients with mild-to-moderate acne vulgaris. In this double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial, 34 volunteers with mild-to moderate acne vulgaris were randomly categorized in two, age and sex-matched groups, receiving either three capsules containing 500 mg aqueous extract of green tea in each (cases, n = 18), or placebo (controls, n = 16) three times daily for 30 consecutive days. Facial acne noninflamed, inflamed and total (noninflamed plus inflamed) lesion counts were documented at baseline, on week 2 and at endpoint (day 30) by an observer who was blind to the grouping of patients. In case group, there were 9 males (50%) and 9 females (50%) with a mean age of 14.3±1.8 years (range: 12-17). In control group, there were 11 males (68.8%) and 5 females (31.3%) with a mean age of 13.4±1.3 years (range: 12-16). The two groups were comparable for sex (p = 0.27) and gender (p = 0.11). The mean number of inflamed and total acne lesions decreased significantly more in the case group in comparison with that in the control group (p = 0.001 and 0.01, respectively). Similar difference was not found for noninflamed lesions (p = 0.33). This study showed that oral aqueous extract of green tea is effective against acne lesions in patients with mild-to-moderate disease.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2014/10/02 - 23:20 Czytaj