Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

An OpenFlow Switch Model using Kepler GPU

OpenFlow makes up for traditional network, but network session identification
is inefficient and packet forwarding path selection is poor. Focusing on forwarding
path and matching; we propose OGMD model which combin GPU with biological sequence
algorithms and machine learning methods to accelerate matching speed and to
improve network environment, we also proposed matching algorithm and path selection
algorithm. Experiments show matching algorithm gives a speedup of 325 and path
selection algorithm makes link loss rate less than 5%, with an average decline
69.35% and network delay less than 20 msec, average fell 63.28%.

Journal of Software Engineering 2014/06/24 - 14:50 Czytaj