Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Ontology Engineering Techniques for Biological Data

Now-a-days the challenge that is increasingly being faced in different domains is how to integrate a large amount of available data and information for a particular domain. The purpose of this integration of data is to get an easy understanding of that particular domain. In this paper our main focus is integration of biological data in single ontology which will be developed using an efficient engineering algorithm. Data integration is being provided through a series of tools and techniques but lack of reliable terminologies and concepts cause hurdles. As a result, on internet a large amount of the available data remains detached & disjoint, even with having access to the internet, we cannot get the advantage of this available data at its maximum level. The dire need to deal with such type of issues has demanded the construction of a large number of ontologies for these domains. Our goal is to provide new technique for gene-ontology to increase the efficiency, completeness and correctness of ontology engineering technique as compared to the previous ontologies developed by different experts.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj