Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

OER adoption: a continuum for practice

Whilst Open Educational Resources (OER) offer opportunities for broadening participation in Higher Education, reducing course development and study costs, and building open collaborative partnerships to improve teaching and learning practices, they have yet to gain significant mainstream traction. Research surrounding open education has focused on adoption at the institutional level, identifying key enablers and barriers to practice, but the practicalities of engagement with open resources are not often addressed.By reviewing existing literature, and studying prior models used to explain OER (re)use, this paper proposes a continuum of use model. The proposed model seeks to acknowledge the complexity of applied knowledge required to fulsomely engage with open education by examining practitioner behaviours and the necessary supporting mechanisms. This conceptual model aims to be of use to both practitioners and also those responsible for designing professional development in an educational setting. Whilst the proposed model is designed for teaching staff use, some discussion is given as to how it could be applied to student learning using open resources as well.