Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Nutritional Status and Eating Practices Among Children Aged 4-6 Years Old in Selected Urban and Rural Kindergarten in Selangor, Malaysia

Nutritional status and eating practices varies among urban and rural area because there are differences in environment and socioeconomic status. This cross-sectional study was aimed to compare and investigate the relationship between the nutritional status and eating practices among children aged 4-6 years old in urban and rural area in Selangor, Malaysia. 142 children from urban (n = 100) and rural (n = 42) participated in this study. The nutritional status of the subjects were evaluated by assessing their anthropometry values which were weight, height and Body Mass Index (BMI) and later compared with standard growth chart. The diet intake of the subjects were obtained using 3 days diet record and later compared with Malaysian Recommended Nutrient Intake (RNI). The t-test showed, there was a significant differences for weight for age and height for age among children from urban and rural area (p<0.05). Prevalence of wasting was higher among rural children (31%) than urban children (22%). Two-way ANOVA test showed that there were significant differences in nutrient intake between children from urban and rural area (p<0.05) with calorie intake among rural children higher (23%) than RNI, higher protein intake among urban (114%) and rural (165%) than RNI, calcium intake were lowered than RNI for urban (35%) and rural (17%). There was also a positive relationship between children’ BMI with fast food intake (r = 0.274, p<0.05) and eating out (r = 0.207, p<0.05). As a conclusion, rural children had higher prevalence of undernutrition compared to the urban children but the prevalence of obesity were same in both areas.

Asian Journal of Clinical Nutrition 2012/05/18 - 17:33 Czytaj