Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A Novel Variant of QGA with VNS for Flowshop Scheduling Problem

In this paper, scheduling problem of flowshop with the criterion of minimizing the total flow time has been considered. An effective hybrid Quantum Genetic Algorithm and Variable Neighborhood Search (QGA-VNS or QGAVNS) has been proposed as solution of Flow Shop Scheduling Problem (FSSP). First, the QGA is considered for global search in optimal solution and then VNS has been integrated for enhancing the local search capability. An adaptive two-point crossover and quantum interference operator (QIC) has been used in quantum chromosomes, which is based on the probability learning and quality of solution at each iteration. Further, a Longest Common Sequence (LCS) method has been adopted to construct the neighborhood solutions for intensifying local search with VNS. The neighborhood solutions will be based on the common sequence similar to the longest common sequence in global solution in each iteration, represented as LCSg. After selection of individual, VNS will be applied further exploring the local search space based on LCS neighborhood solutions. Results and comparisons with different algorithms based on the famous benchmarks demonstrates the effectiveness of proposed QGA-VNS.

Journal of Computers 2014/08/15 - 13:03 Czytaj