Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

Novel Estimation Method of Three-Dimensional Vertical View Angle for Polarized Stereoscopic Display

Hongming Zhan, Zheng Xu, Lifeng Lin, Yongcan Wang, Ming Chen, Woong Kim, Dan Wang, Xibin Shao, SeongKyu LeeIn this paper, we proposed a novel estimation method of three-dimensional
(3D) vertical view angle for polarized stereoscopic display. The 3D view angle
calculated by this method can be well consistent with the experimental data.
It is also demonstrated that 3D view angle is proportional to ... [J. Display Technol. 10, 871-876 (2014)]

Journal of Display Technology 2014/10/01 - 02:10 Czytaj