Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A New Treatment for Boundary of Laminar Flow Inlet or Outlet in SPH

A new method is proposed instead of the periodic boundary conditions in this
study which treats the inlet or outlet boundaries with virtual following particles
in the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). The virtual following particles
are those located outside the inlet or outlet boundaries and their velocities
and positions are updated according to the corresponding interior particles.
This method bases on the analysis of characteristics of laminar flow and is
able to be applied in low Reynolds number flow which is laminar flow in the
inlet or/and outlet boundaries. The Poiseuille flow and two-dimensional flow
between two inclined plates are simulated, respectively with the proposed method
and the results are in good agreement with theoretical values.

Journal of Software Engineering 2014/06/24 - 14:50 Czytaj