Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

A New Record of Leaf Spot Disease on Aquilaria malaccensis Lamk in India

Aquilaria malaccensis Lamk. (Locally known as Sasi or agar plant) is
a precious floral wealth of North-East India and has been identified as a potential
aromatic plant of this region. It is the principal producer of the dark brown
agarwood or eaglewood, produced within heartwood as a result of host-fungus
interaction. The essential oil from agarwood is valued for preparation of several
pharmaceutical and cosmetic products. Due to the abundance of agar trees in
North East India, the trade of agar has become a fascinating industry in this
region and earned a name of its own in the world market. During the survey in
the nursery of Rain Forest Research Institute, Jorhat Aquilaria malaccensis
seedlings were found to be infected with a leaf spot disease. This study
described the symptomatology and etiology of the disease. The pathogenicity
studies revealed the cause of the disease as Corynespora cassiicola (Bark
and Curt). This disease is recorded for the first time in Aquilaria
malaccensis.

Asian Journal of Plant Pathology 2012/11/07 - 22:39 Czytaj