Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

THE NAME PATHWAY, AN ELEMENTARY COGNITIVE MODEL OF NAMES AS SENSORY REPRESENTATIONS

Names function as sensory representations, but the relationship between names and sensory stimuli/responses remains unclear. This study proposes the existence of a class of stimulus-response pathways, the name pathway, where a name is a reproducible and communicable symbol and the name pathway is one where the same name is both the stimulus and the response. Once a stimulus-response “name” pathway is formed as a result of reinforcement-based learning and in concert with the formation of the associated stimulus-response “sensory” pathway for a named object, act or process, Hebbian cross-pathway connectivity between the sensory and name pathways allows each pathway’s stimulus to activate the other’s response. The model proposes that every higher-order cognitive function exists only because it was named and that each such function may be defined mechanistically to be the outcome of the “recognition,” “interpretation,” and “retrieval” of sensory experiences from networks of names for that function.

American Journal of Neuroscience 2014/04/04 - 16:33 Czytaj