Skip to Content

Instrukcja korzystania z Biblioteki

Serwisy:

Ukryty Internet | Wyszukiwarki specjalistyczne tekstów i źródeł naukowych | Translatory online | Encyklopedie i słowniki online

Translator:

Kosmos
Astronomia Astrofizyka
Inne

Kultura
Sztuka dawna i współczesna, muzea i kolekcje

Metoda
Metodologia nauk, Matematyka, Filozofia, Miary i wagi, Pomiary

Materia
Substancje, reakcje, energia
Fizyka, chemia i inżynieria materiałowa

Człowiek
Antropologia kulturowa Socjologia Psychologia Zdrowie i medycyna

Wizje
Przewidywania Kosmologia Religie Ideologia Polityka

Ziemia
Geologia, geofizyka, geochemia, środowisko przyrodnicze

Życie
Biologia, biologia molekularna i genetyka

Cyberprzestrzeń
Technologia cyberprzestrzeni, cyberkultura, media i komunikacja

Działalność
Wiadomości | Gospodarka, biznes, zarządzanie, ekonomia

Technologie
Budownictwo, energetyka, transport, wytwarzanie, technologie informacyjne

The MUSICA MetOp/IASI H<sub>2</sub>O and δD products: characterisation and long-term comparison to NDACC/FTIR data

The MUSICA MetOp/IASI H2O and δD products: characterisation and long-term comparison to NDACC/FTIR dataAtmospheric Measurement Techniques, 7, 2719-2732, 2014Author(s): A. Wiegele, M. Schneider, F. Hase, S. Barthlott, O. E. García, E. Sepúlveda, Y. González, T. Blumenstock, U. Raffalski, M. Gisi, and R. KohlheppWithin the project MUSICA (MUlti-platform remote Sensing of Isotopologues for
investigating the Cycle of Atmospheric water) ground- and space-based remote
sensing as well as in situ data sets of tropospheric water vapour
isotopologues are provided. The space-based remote-sensing data set is
produced from spectra measured by the IASI (Infrared Atmospheric Sounding
Interferometer) sensor and is potentially available on a global scale.

Here, we present the MUSICA IASI data for three different geophysical
locations (subtropics, midlatitudes, and Arctic), and we provide a
comprehensive characterisation of the complex nature of such space-based
isotopologue remote-sensing products. The quality assessment study is
complemented by a comparison to MUSICA's ground-based FTIR (Fourier Transform
InfraRed) remote-sensing data retrieved from the spectra recorded at three
different locations within the framework of NDACC (Network for the Detection
of Atmospheric Composition Change).

We confirm that IASI is able to measure tropospheric H2O profiles with a
vertical resolution of about 4 km and a random error of about 10%. In
addition IASI can observe middle tropospheric δD that adds
complementary value to IASI's middle tropospheric H2O observations. Our
study presents theoretical and empirical proof that IASI has the capability
for a global observation of middle tropospheric water vapour isotopologues on
a daily timescale and at a quality that is sufficiently high for water cycle
research purposes.

Atmospheric Measurement Techniques 2014/08/26 - 18:40 Czytaj